Referendum jako instrument wpływu na politykę

Jak referendum może wpłynąć na politykę? Co to jest referendum? Referendum to forma demokratycznego głosowania, w którym obywatele wyrażają swoje zdanie w ważnych kwestiach politycznych. Może dotyczyć zmiany w konstytucji, ustawy lub innych istotnych decyzji. Jakie są rodzaje referendum? Wyróżniamy kilka rodzajów referendum, takich jak referendum ogólne, lokalne, konsultacyjne czy inicjatywne. Każdy z nich ma […]

Czytaj więcej